Japanese ceramics and artisan made housewares

New Arrivals

News & Exhibitions

Shop Summer Hours

The Nagoya shop will only be open during exhibitions in August. Opening dates: July 27th (sat) to August 4th (sun) Motomu Oyama × Tatsuya Hattori Exhibition.

 • August 1, 2019 Upcoming Exhibition | September 2019

  Kyujitsu no Fuukei Sept 14th(sat)~22nd(sun)17th (Tue) closed
  Artist&Maker: Taichi Abe / Azmaya / 1+0 / Norikazu Oe / Ganga / kamasada / Nozomi & Hiroshi Kobayashi
  Chiba Kousakusho / Shimoo Design / Yoshinobu Shibata / Sunami Shouten / Tsuchiya Orimonosho
  / Tajika / Den Tajima / Doraku / Toru Hatsuta / Toru Hatta / Wataru Hatano / Fuukidou / Kenji Fukui / Matsunoya
  / Kayo Miyashita / Kazuto Yoshikawa / Yonezawa Hoki Koubou / DERBAR / Teteria / Coffee KurokawaSubscribe to Our Newsletter

Sign up with your email address to get news and updates.